Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008815

OBCHODNÉ MENO: TAMMIR s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34638/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): F. Urbánka 2483/32, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 

IČO: 47 598 085

DEŇ ZÁPISU: 13.12.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu.

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.

5. Prenájom hnuteľných vecí.

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

7. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia detskej psychiatrie.

8. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - psychiatrická ambulancia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Erika Kondrátová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): F. Urbánka 2483/32, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 08.08.1978, Deň vzniku funkcie: 20.09.2019

Meno a priezvisko: Miroslav Kondrát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): F. Urbánka 2483/32, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 19.09.1972, Deň vzniku funkcie: 11.11.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Erika Kondrátová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): F. Urbánka 2483/32, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 08.08.1978

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Miroslav Kondrát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): F. Urbánka 2483/32, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 19.09.1972

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1