Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008814

OBCHODNÉ MENO: Správa majetku obce Bijacovce s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39761/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bijacovce 7, Názov obce: Bijacovce, PSČ: 053 06 

IČO: 50 278 525

DEŇ ZÁPISU: 15.04.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

2. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)

3. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

4. Prevádzkovanie výdajne stravy

5. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

6. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

14. Skladovanie

15. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

16. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

17. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

18. Prenájom hnuteľných vecí

19. Administratívne služby

20. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

21. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

22. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

23. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

24. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

25. Prevádzkovanie športových zariadení

26. Čistiace a upratovacie služby

27. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

28. Reklamné a marketingové služby

29. Služby požičovní

30. Verejné obstarávanie

31. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

32. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

33. prevádzkovanie retransmisie v zmysle zákona č.308/2000 Z.z.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Kalinaj, Bydlisko: Názov obce: Bijacovce 97, PSČ: 053 06 , Dátum narodenia: 29.08.1968, Deň vzniku funkcie: 12.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Obec Bijacovce, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bijacovce 7, Názov obce: Bijacovce, PSČ: 053 06 , IČO 00 328 961

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Michal Lepeták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bijacovce 212, Názov obce: Bijacovce, PSČ: 053 06 , Dátum narodenia: 23.04.1985, Deň vzniku funkcie: 15.04.2016

Meno a priezvisko: Ľubomír Zajac, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bijacovce 100, Názov obce: Bijacovce, PSČ: 053 06 , Dátum narodenia: 08.01.1976, Deň vzniku funkcie: 15.04.2016

Meno a priezvisko: Ing. Bohuš Dzugas, Bydlisko: Názov obce: Bijacovce 186, PSČ: 053 06 , Dátum narodenia: 24.09.1991, Deň vzniku funkcie: 20.02.2019

Meno a priezvisko: Roman Bežilla, Bydlisko: Názov obce: Bijacovce 192, PSČ: 053 06 , Dátum narodenia: 25.10.1985, Deň vzniku funkcie: 13.12.2022

Meno a priezvisko: Ondrej Šmihuľa, Bydlisko: Názov obce: Bijacovce 160, PSČ: 053 06 , Dátum narodenia: 29.11.2001, Deň vzniku funkcie: 13.12.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Krupová, Bydlisko: Názov obce: Bijacovce 120, PSČ: 053 06 , Dátum narodenia: 24.01.1977, Deň vzniku funkcie: 13.12.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Pavluvčíková, Bydlisko: Názov obce: Bijacovce 215, PSČ: 053 06 , Dátum narodenia: 20.12.1972, Deň vzniku funkcie: 13.12.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1