Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008812

OBCHODNÉ MENO: Sociálny podnik obce Slovinky s. r. o., r. s. p.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47369/V

SÍDLO:  Názov obce: Slovinky 58, PSČ: 053 40 

IČO: 52 648 532

DEŇ ZÁPISU: 08.10.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Sťahovacie služby

4. Čistiace a upratovacie služby

5. Administratívne služby

6. Vedenie účtovníctva

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

11. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

12. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

13. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

14. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

17. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

18. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

19. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

20. Reklamné a marketingové služby

21. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

22. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

23. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

24. Textilná výroba

25. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

26. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

27. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

28. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

29. Výroba potravinárskych výrobkov

30. Výroba nápojov

31. Odevná výroba

32. Keramická výroba

33. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

34. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

35. Výroba bižutérie a suvenírov

36. Výroba hračiek a hier

37. Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia

38. Výroba sviečok a tieniacej techniky

39. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

40. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

41. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

42. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

43. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

44. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

45. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

46. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

47. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Kopnická, Bydlisko: Názov obce: Slovinky 604, PSČ: 053 40 , Dátum narodenia: 26.01.1970, Deň vzniku funkcie: 29.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: obec Slovinky, Sídlo: Názov obce: Slovinky 58, PSČ: 053 40 , IČO 00 329 550

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1