Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008813

OBCHODNÉ MENO: SPEL Svidník, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31137/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krmanova 14, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 46 917 268

DEŇ ZÁPISU: 01.12.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než záklaných služieb spojených s prenájmom

9. prenájom hnuteľných vecí

10. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve

11. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

12. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

13. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

14. prípravné práce k realizácii stavby

15. uskutočňovanie stravieb a ich zmien

16. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. skladovanie

18. baliace činnosti, manipulácia s tovarom

19. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

20. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

21. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Roman Gorej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 81/B, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 28.06.1972, Deň vzniku funkcie: 01.12.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Roman Gorej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 81/B, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 28.06.1972

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1