Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008803

OBCHODNÉ MENO: MG-Advice, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52346/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 1137/14, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 54 049 539

DEŇ ZÁPISU: 04.09.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

4. Výroba nápojov

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

7. Finančný lízing

8. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

9. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Prenájom hnuteľných vecí

12. Administratívne služby

13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

16. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

17. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

18. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

19. Čistiace a upratovacie služby

20. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

21. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

22. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

23. Prevádzkovanie jaslí

24. Kuriérske služby

25. Podriadený finančný agent v sektore poistenia a zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov a doplnkového dôchodkového sporenia

26. Podriadený finančný agent v sektore starobné dôchodkové sporenie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michaela Gočová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 1137/14, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 09.04.1982, Deň vzniku funkcie: 04.09.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a zastupuje spoločnosť samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu, alebo skrátenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michaela Gočová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 1137/14, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 09.04.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1