Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008805

OBCHODNÉ MENO: MONITOR BP, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24426/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod hrabinou 24/523, Názov obce: Košice, PSČ: 040 16 

IČO: 44 705 492

DEŇ ZÁPISU: 10.10.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

2. technik požiarnej ochrany

3. prenájom hnuteľných vecí

4. kontrola požiarnotechnických zariadení a hadicových systémov

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo prevádzkovateľovi živností (veľkoobchod)

6. vedenie účtovníctva

7. bezpečnostnotechnické služby

8. vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

9. výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

10. dohľad nad pracovnými podmienkami

11. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických

12. Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva

13. Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva

14. Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti

15. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

16. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

17. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

18. Administratívne služby

19. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

20. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Hana Libová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod hrabinou 24/523, Názov obce: Košice, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 29.01.1958, Deň vzniku funkcie: 10.10.2009

Meno a priezvisko: Ing. Lenka Šťavová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kurská 23/885, Názov obce: Košice, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 05.06.1985, Deň vzniku funkcie: 19.12.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Hana Libová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod hrabinou 24/523, Názov obce: Košice, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 29.01.1958

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Lenka Štavová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kurská 885/23, Názov obce: Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 05.06.1985

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1