Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008807

OBCHODNÉ MENO: MUDr. LEVKUŠOVÁ REHAB, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15697/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Platanová 12, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 36 587 036

DEŇ ZÁPISU: 10.12.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. masérske služby

2. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

3. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

4. technické testovanie, meranie a analýza

5. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

8. marketing a manažment

9. neverejné skladovanie a uskladňovanie

10. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Beatrica Levkušová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mánesova 1887/19, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 31.08.1952, Deň vzniku funkcie: 07.10.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Beatrica Levkušová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mánesova 1887/19, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 31.08.1952

Výška vkladu: 5 311,027020 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 311,027020 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Peter Levkuš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mánesova 1887/19, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 13.01.1951

Výška vkladu: 1 327,756755 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 327,756755 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1