Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008806

OBCHODNÉ MENO: MONITOR BP+, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45920/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod hrabinou 523/24, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 16 

IČO: 52 241 211

DEŇ ZÁPISU: 19.03.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

2. Technik požiarnej ochrany

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Kontrola požiarnotechnických zariadení a hadicových systémov

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod)

6. Vedenie účtovníctva

7. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

8. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

10. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Bezpečnostnotechnické služby

13. Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva

14. Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva

15. Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti

16. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

17. Administratívne služby

18. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Lenka Šťavová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kurská 885/23, Názov obce: Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 05.06.1985, Deň vzniku funkcie: 19.03.2019

Meno a priezvisko: Hana Libová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod hrabinou 523/24, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 29.01.1958, Deň vzniku funkcie: 19.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť podpisujú konatelia samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Lenka Šťavová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kurská 885/23, Názov obce: Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 05.06.1985

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Hana Libová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod hrabinou 523/24, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 29.01.1958

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1