Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008808

OBCHODNÉ MENO: Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11773/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornádska 80, Názov obce: Krompachy, PSČ: 053 42 

IČO: 36 199 851

DEŇ ZÁPISU: 25.07.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba a montáž výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky

2. výskum a vývoj výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky

3. činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov

4. skladovanie

5. nástrojárstvo

6. kovoobrábanie

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Yasunari Anan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Higashinobe Terado-cho 22-5, Názov obce: Kyoto, PSČ: 617-0002 , Štát: Japonsko , Dátum narodenia: 07.11.1967, Deň vzniku funkcie: 01.04.2013

Meno a priezvisko: Tetsuji Nagashima, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Shimochujocho 203-1-7, Názov obce: Ibaraki-city, Osaka, PSČ: 567-0886 , Štát: Japonsko , Dátum narodenia: 09.01.1980, Deň vzniku funkcie: 27.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Panasonic Europe B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zuidplein 136, Toren H, 16hg, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1077XV , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 71327452

Výška vkladu: 25 542 729,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 25 542 729,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Panasonic Holding (Netherlands) B. V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zuidplein 136, 16hg, Názov obce: Toren H, Amsterdam, PSČ: 1077XV , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 33188358

Výška vkladu: 2 838 081,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 838 081,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  28 380 810,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  28 380 810,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice číslo N 225/2000, Nz 228/2000 zo dňa 21.7.2000 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 11/98 Z.z.

2. Rozhodnutie VZ o zvýšení základného imania zo dňa 26.7.2000.

3. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 254/2000, Nz 257/2000 zo dňa 15.8.2000. Zahraničný kapitál: 100,0% SRN

4. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 324/2000, Nz 327/2000 zo dňa 3.10.2000. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 325/2000, Nz 328/2000 zo dňa 3.10.2000.

5. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 16.5.2001 vo forme notárskej zápisnice N 204/2001, Nz 203/2001.

6. Zmena zakladateľskej listiny formu notárskej zápisnice č. N 1192/2002, Nz 1202/2002 zo dňa 18.12.2002.

7. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 5.3.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1