Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008811

OBCHODNÉ MENO: RSP trading, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16656/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná trieda 1568/36, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 36 594 024

DEŇ ZÁPISU: 21.05.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností

2. poradenská činnosť v rozsahu voľných živností

3. prieskum trhu a verejnej mienky

4. reklamná a propagačná činnosť

5. krajčírstvo

6. návrhárska a aranžérska činnosť

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

9. manipulácia s nákladom

10. baliace činnosti

11. prenájom hnuteľných vecí

12. činnosť záložne

13. ubytovacie služby v rozsahu voľných živnosti

14. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

15. vedenie účtovníctva

16. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

17. faktoring a forfaiting

18. agentúrna činnosť v oblasti kultúry a umenia

19. organizovanie školení, seminárov a kurzov

20. organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí

21. organizovanie výstav a veľtrhov

22. automatizované spracovanie dát

23. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň

24. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)

25. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)

26. kompletizácia počítačových sietí a hardwaru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení

27. inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo

28. prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazadlami v rozsahu voľných živností

29. manikúra

30. marketing

31. reklamná činnosť

32. prekladateľská a tlmočnícka služba

33. opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies

34. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

35. neverejné skladovanie a uskladňovanie

36. montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení

37. predaj, údržba a oprava motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva

38. mechanická úprava výrobkov na zákazku alebo zmluvnom základe

39. výroba čokolády a cukroviniek

40. výroba trvanlivých pekárenských výrobkov

41. výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov

42. výroba výrobkov z plastov v rozsahu voľných živností

43. výroba výrobkov z gumy v rozsahu voľných živností

44. vydavateľské činnosti

45. výroba brúsených výrobkov

46. výroba produktov z betónu a cementu

47. výroba kovových konštrukcií a ich častí

48. výroba elektronických súčiastok

49. výroba bižutérie

50. údržba trávnatých porastov, stromov a krovín

51. výroba karosérií pre motorové vozidlá

52. inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie

53. demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu

54. opravy a údržba mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov

55. viazanie a konečná úprava kníh

56. grafické a kresličské práce

57. spracovanie a povrchové úpravy kovov v rozsahu voľnej živnosti

58. podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi

59. zváračské práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jana Strnisková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná trieda 1568/36, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 16.06.1972, Deň vzniku funkcie: 21.05.2005

Meno a priezvisko: Ing Peter Strnisko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná trieda 1568/36, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 05.02.1957, Deň vzniku funkcie: 12.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Strnisko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná trieda 1568/36, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 05.02.1957

Výška vkladu: 3 253,600000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 253,600000 EUR

Meno a priezvisko: Jana Strnisková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná trieda 1568/36, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 16.06.1972

Výška vkladu: 3 386,400000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 386,400000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1