Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008810

OBCHODNÉ MENO: POL-aktive, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15015/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narcisová 2, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 

IČO: 36 580 449

DEŇ ZÁPISU: 01.06.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

4. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

5. poradenská služba a dodávania programového vybavenia počítača (software)

6. spracovanie údajov

7. sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti

8. organizovanie kurzov, školení a seminárov

9. výskum trhu a verejnej mienky

10. faktoring a forfaiting

11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

13. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Polák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narcisová 2, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 19.03.1955, Deň vzniku funkcie: 01.06.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Polák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Branisková 1239/9, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 19.03.1955

Výška vkladu: 13 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 13 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.5.2004 a dodatkom č. 1 zo dňa 16.5.2004 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1