Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008799

OBCHODNÉ MENO: Kastanea, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18879/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klimkovičova 22, Názov obce: Košice, PSČ: 040 23 

IČO: 36 692 051

DEŇ ZÁPISU: 27.10.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. tvorba www stránok

2. reklamná činnosť

3. vydavateľská činnosť

4. grafické práce na počítači

5. organizovanie kurzov, školení, seminárov

6. organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí

7. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)

8. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)

9. služby súvisiace s databázami

10. správa počítačových sietí

11. doučovanie matematiky

12. organizovanie voľného času detí

13. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancie s odborným zameraním všeobecné lekárstvo

14. výroba hračiek a hier

15. výroba bižutérie a suvenírov

16. odevná výroba

17. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Katarína Jankovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klimkovičova 22, Názov obce: Košice, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 19.09.1978, Deň vzniku funkcie: 20.03.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Katarína Jankovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klimkovičova 22, Názov obce: Košice-mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 19.09.1978

Výška vkladu: 5 312,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 312,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Mikuláš Parimucha, Bydlisko: Názov obce: Abrahámovce 5, PSČ: 059 72 , Dátum narodenia: 08.12.1950

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1