Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008796

OBCHODNÉ MENO: Ing. Dana Gavalierová s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38391/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tkáčska 2721/10, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 

IČO: 50 129 503

DEŇ ZÁPISU: 20.01.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

2. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.

3. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení.

4. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly.

5. Reklamné a marketingové služby.

6. Administratívne služby.

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

8. Vypracovanie dokumentácie a projektu stavebnej časti jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb.

9. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Dana Gavalierová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tkáčska 2721/10, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 25.11.1955, Deň vzniku funkcie: 20.01.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Dana Gavalierová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tkáčska 2721/10, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 25.11.1955

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1