Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008794

OBCHODNÉ MENO: GEOTRIO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31315/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rampová 4, Názov obce: Košice-Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 46 950 656

DEŇ ZÁPISU: 22.12.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. prípravné práce k realizácii stavby

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. prenájom hnuteľných vecí

5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb

6. administratívne služby

7. čistiace a upratovacie služby

8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

11. skladovanie

12. geologický výskum

13. inžinierskogeologický prieskum

14. hydrogeologický prieskum

15. geologický prieskum životného prostredia

16. terénne meračské práce

17. geochemické práce

18. laboratórne práce

19. technologické práce

20. technické práce (vrtné práce, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim)

21. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia

22. sanácia geologického prostredia

23. sanácia environmentálnej záťaže

24. odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže

25. vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Fabian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pažitná 59/7, Názov obce: Malá Ida, PSČ: 044 20 , Dátum narodenia: 29.07.1966, Deň vzniku funkcie: 22.12.2012

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Pramuk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kováčska 209/14, Názov obce: Košice-Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 23.05.1965, Deň vzniku funkcie: 22.12.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Fabian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pažitná 59/7, Názov obce: Malá Ida, PSČ: 044 20 , Dátum narodenia: 29.07.1966

Výška vkladu: 2 505,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 505,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Pramuk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kováčska 209/14, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 23.05.1965

Výška vkladu: 2 505,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 505,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 010,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 010,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1