Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008793

OBCHODNÉ MENO: GEOLAB, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17498/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popradská 90, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 

IČO: 36 601 454

DEŇ ZÁPISU: 24.12.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

3. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

5. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

6. organizovanie kurzov, školení a seminárov

7. inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo

8. geologický výskum

9. hydrogeologický prieskum

10. geologický prieskum životného prostredia

11. terénne meračské práce

12. geochemické práce

13. laboratórne práce

14. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia

15. Odber vzoriek zo životného a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Vladimír Fabian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pažitná 59/7, Názov obce: Malá Ida, PSČ: 044 20 , Dátum narodenia: 29.07.1966, Deň vzniku funkcie: 24.12.2005

Meno a priezvisko: Vladimír Pramuk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kováčska 209/14, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 23.05.1965, Deň vzniku funkcie: 24.12.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Fabian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pažitná 59/7, Názov obce: Malá Ida, PSČ: 044 20 , Dátum narodenia: 29.07.1966

Výška vkladu: 3 330,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 330,000000 EUR

Meno a priezvisko: Vladimír Pramuk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kováčska 209/14, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 23.05.1965

Výška vkladu: 3 330,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 330,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 660,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 660,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1