Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008798

OBCHODNÉ MENO: Kardiocentrum AGEL s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52279/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 57, Názov obce: Košice - mestská časť Šaca, PSČ: 040 15 

IČO: 54 042 143

DEŇ ZÁPISU: 26.08.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním len základných služieb spojených s prenájmom

2. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu povolenia vydaného príslušným orgánom

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

6. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Finančný lízing

9. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

13. Služby požičovní

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Administratívne služby

16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

17. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

18. Čistiace a upratovacie služby

19. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

20. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

21. Vedenie účtovníctva

22. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti - všeobecná nemocnica v odboroch: kardiológia (vrátane JIS a arytmologická jednotka), vnútorné lekárstvo (vrátane JIS), neurológia (vrátane JIS), angiológia (vrátane JIS), cievna chirurgia (vrátane JIS), kardiochirurgia (vrátane JIS), chirurgia (vrátane JIS)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Lučkai, MPH, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kechnec 360, Názov obce: Kechnec, PSČ: 044 58 , Dátum narodenia: 18.07.1983, Deň vzniku funkcie: 26.08.2021

Meno a priezvisko: Prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opálová 2, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 29.04.1967, Deň vzniku funkcie: 01.09.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Zakarovský, FCCA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1612/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 17.04.1980, Deň vzniku funkcie: 01.09.2022

Meno a priezvisko: MUDr. Monika Jankajová, PhD., MPH, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Vagovni 1317/14, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 17 , Dátum narodenia: 19.04.1972, Deň vzniku funkcie: 01.09.2022

Meno a priezvisko: Ing. František Lešundák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Exnárova 6627/24, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 04.10.1955, Deň vzniku funkcie: 01.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy aspoň traja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: AGEL SK a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 56, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , IČO 36 658 448

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opálová 2, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 29.04.1967

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Tomáš Chrenek, LL.M., predseda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 2037/16, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 01.08.1986, Deň vzniku funkcie: 19.02.2022

Meno a priezvisko: Ing. Michal Pišoja, MPH, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3571/262, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 06.12.1982, Deň vzniku funkcie: 19.02.2022

Meno a priezvisko: MUDr. Ján Luczy, PhD., MPH, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta pod Hradovou 22, Názov obce: Košice - mestská časť Šaca, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 01.05.1969, Deň vzniku funkcie: 19.02.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1