Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008789

OBCHODNÉ MENO: Finexpert Group SR s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47828/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Werferová 3782/6, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 51 806 479

DEŇ ZÁPISU: 03.07.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Administratívne služby

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Verejné obstarávanie

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

9. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

11. Finančný lízing

12. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

13. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

14. Faktoring a forfaiting

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Vedenie účtovníctva

17. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

18. Činnosť podriadeného finančného agenta v sektore doplnkového dôchodkového sporenia, starobného dôchodkového sporenia

19. Činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

20. Činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu

21. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

22. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Erika Miženková, Bydlisko: Názov obce: Široké 278, PSČ: 082 37 , Dátum narodenia: 12.06.1989, Deň vzniku funkcie: 03.07.2018

Meno a priezvisko: Ondrej Miženko, Bydlisko: Názov obce: Široké 278, PSČ: 082 37 , Dátum narodenia: 01.07.1984, Deň vzniku funkcie: 07.06.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: FINEXPERT SK s. r. o., Sídlo: Názov obce: Široké 278, PSČ: 082 37 , IČO 47 213 281

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Erika Miženková, Bydlisko: Názov obce: Široké 278, PSČ: 082 37 , Dátum narodenia: 12.06.1989

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.6.2018 v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1