Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008782

OBCHODNÉ MENO: Dentilux, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19697/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätušská 30/29, Názov obce: Kráľovský Chlmec, PSČ: 077 01 

IČO: 36 766 267

DEŇ ZÁPISU: 18.04.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod v rozsahu voľnej živnosti

2. veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti

4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

5. organizovanie školení, kurzov a seminárov

6. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

7. reklamná a propagačná činnosť

8. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: ambulancia s odborným zameraním stomatológia

9. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulancia s odborným zameraním všeobecné lekárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Ladislav Kovács, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätušská 30/29, Názov obce: Kráľovský Chlmec, PSČ: 077 01 , Dátum narodenia: 10.02.1972, Deň vzniku funkcie: 18.04.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok bez obmedzenia. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Ladislav Kovács, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätušská 30/29, Názov obce: Kráľovský Chlmec, PSČ: 077 01 , Dátum narodenia: 10.02.1972

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Andrea Kovácsová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätušská 30/29, Názov obce: Kráľovský Chlmec, PSČ: 077 01 , Dátum narodenia: 09.03.1974

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1