Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008783

OBCHODNÉ MENO: DOPKOZ s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35412/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pažitná 56/19, Názov obce: Malá Ida, PSČ: 044 20 

IČO: 47 701 765

DEŇ ZÁPISU: 05.03.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

4. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

5. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

6. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

7. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

8. Čistenie kanalizačných systémov

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

13. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

14. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

15. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

16. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

17. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

18. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

19. Prevádzkovanie športových zariadení

20. Čistiace a upratovacie služby

21. Oprava a kontrola požiarnych vodovodov

22. Oprava a kontrola požiarnych hydrantov

23. Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia

24. Prenájom hnuteľných vecí

25. Kuriérske služby

26. Vykonávanie medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy

27. Zámočníctvo

28. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a int

29. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

30. Sťahovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vincent Kozák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pažitná 56/19, Názov obce: Malá Ida, PSČ: 044 20 , Dátum narodenia: 27.08.1965, Deň vzniku funkcie: 24.03.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia, a to tak, že písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje Vincent Kozák samostatne alebo Maroš Seman spoločne s Vincentom Kozákom tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vincent Kozák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pažitná 56/19, Názov obce: Malá Ida, PSČ: 044 20 , Dátum narodenia: 27.08.1965

Výška vkladu: 9 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1