Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008787

OBCHODNÉ MENO: Elektric Company s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23870/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Povstania českého ľudu 10, Názov obce: Košice, PSČ: 040 22 

IČO: 36 863 742

DEŇ ZÁPISU: 17.06.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

6. počítačové služby

7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. finančný leasing

9. faktoring a forfaiting

10. prenájom hnuteľných vecí

11. administratívne služby

12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

14. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

15. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. reklamné a marketingové služby

17. prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Štefan Vágner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Povstania českého ľudu 10, Názov obce: Košice, PSČ: 040 22 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Oznámenie Okresného súdu Košice I sp. zn. 29CbR/69/2022 o začatí konania o zrušení spoločnosti Elektric Company s.r.o., Povstania českého ľudu 10, 040 22 Košice, IČO: 36 863 742. Deň začatia konania o zrušení spoločnosti: 14.12.2022

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1