Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008784

OBCHODNÉ MENO: EEE - AudiCert, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23142/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hanojská 4, Názov obce: Košice, PSČ: 040 13 

IČO: 44 564 333

DEŇ ZÁPISU: 03.02.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočnenie stavieb a ich zmien

2. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

4. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

5. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

6. výroba a montáž tieniacej techniky

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

12. počítačové služby

13. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. vedenie účtovníctva

15. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

16. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

17. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

18. reklamné a marketingové služby

19. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

20. prieskum trhu a verejnej mienky

21. energetická certifikácia pre miesto spotreby energie: vykurovanie a príprava teplej vody

22. Výkon činnosti energetického audítora

23. Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie

24. Pravidelná kontrola vykurovacích systémov, pravidelná kontrola klimatizačných systémov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Peter Tauš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hanojská 4, Názov obce: Košice, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 25.02.1970, Deň vzniku funkcie: 03.02.2009

Meno a priezvisko: Doc.Ing. Peter Horbaj, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Užhorodská 15, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 10.04.1956, Deň vzniku funkcie: 03.02.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Tauš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hanojská 4, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 25.02.1970

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1