Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008786

OBCHODNÉ MENO: EKY spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18996/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jantárová 1510/12, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 36 703 338

DEŇ ZÁPISU: 28.11.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

2. vedenie účtovníctva

3. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

5. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

6. organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí

7. organizovanie kurzov, školení a seminárov

8. sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností

9. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

12. spracovanie údajov

13. služby súvisiace s databázami

14. prekladateľské a tlmočnícke služby

15. faktoring a forfaiting

16. čistiaci a upratovací servis

17. montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení

18. personálne poradenstvo - poradenská činnosť v oblasti využívania ľudských zdrojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Eva Huszthyová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jantárová 1510/12, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 10.06.1954, Deň vzniku funkcie: 28.11.2006

Meno a priezvisko: Alžbeta Svätokrížna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Exnárova 13, Názov obce: Košice, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 13.09.1956, Deň vzniku funkcie: 28.11.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Eva Huszthyová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jantárová 1510/12, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 10.06.1954

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Alžbeta Svätokrížna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Exnárova 803/13, Názov obce: Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 13.09.1956

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1