Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008790

OBCHODNÉ MENO: FIXIUS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34588/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 151, Názov obce: Betliar, PSČ: 049 21 

IČO: 47 583 061

DEŇ ZÁPISU: 11.12.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. administratívne služby

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. vedenie účtovníctva

4. čistiace a upratovacie služby

5. reklamné a marketingové služby

6. faktoring a forfaiting

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. prenájom hnuteľných vecí

10. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

11. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

12. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Prípravné práce k realizácií stavby

15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov

16. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

18. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

19. Sťahovacie služby

20. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

21. Prieskum trhu a verejnej mienky

22. Verejné obstarávanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Marianna Končeková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 151, Názov obce: Betliar, PSČ: 049 21 , Dátum narodenia: 20.11.1960, Deň vzniku funkcie: 27.07.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne a neobmedzene. Konateľ sa podpisuje v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Marianna Končeková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 151, Názov obce: Betliar, PSČ: 049 21 , Dátum narodenia: 20.11.1960

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1