Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008775

OBCHODNÉ MENO: AGROFARMA JM, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36876/V

SÍDLO:  Názov obce: Rejdová 4, PSČ: 049 26 

IČO: 36 866 245

DEŇ ZÁPISU: 31.12.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Mihók, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rejdová 4, Názov obce: Rejdová, PSČ: 049 26 , Dátum narodenia: 06.10.1974, Deň vzniku funkcie: 13.11.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Mihók, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rejdová 4, Názov obce: Rejdová, PSČ: 049 26 , Dátum narodenia: 06.10.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1