Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008777

OBCHODNÉ MENO: ASUM s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36465/V

SÍDLO:  Názov obce: Kalša 329, PSČ: 044 18 

IČO: 47 948 540

DEŇ ZÁPISU: 01.11.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vedenie účtovníctva

2. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. Prevádzkovanie jaslí

10. Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb

11. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

12. Čistiace a upratovacie služby

13. Reklamné a marketingové služby

14. Prieskum trhu a verejnej mienky

15. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

16. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

17. Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny

18. Výroba kŕmnych zmesí

19. Výroba bižutérie a suvenírov

20. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

21. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

22. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

23. Prevádzkovanie výdajne stravy

24. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

25. Prenájom hnuteľných vecí

26. Administratívne služby

27. Počítačové služby

28. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

29. Prípravné práce k realizácii stavby

30. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. František Roško, Bydlisko: Názov obce: Kalša 329, PSČ: 044 18 , Dátum narodenia: 27.01.1973, Deň vzniku funkcie: 01.11.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. František Roško, Bydlisko: Názov obce: Kalša 329, PSČ: 044 18 , Dátum narodenia: 27.01.1973

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1