Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008772

OBCHODNÉ MENO: Addwater s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33381/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiskrova 1509/8, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 47 401 621

DEŇ ZÁPISU: 21.09.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Administratívne služby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Reklamné a marketingové služby

7. Prieskum trhu a verejnej mienky

8. Fotografické služby

9. Montáž a servis filtračných zariadení na úpravu pitnej a úžitkovej vody bez zásahu do elektrickej časti

10. Výroba nápojov

11. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

15. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

16. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Martin Piovarči, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiskrova 1509/8, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 08.03.1981, Deň vzniku funkcie: 17.02.2018

Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Huszágh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiskrova 1509/8, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 18.11.1979, Deň vzniku funkcie: 17.02.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Martin Piovarči, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiskrova 1509/8, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 08.03.1981

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Huszágh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiskrova 1509/8, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 18.11.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1