Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008776

OBCHODNÉ MENO: AKAUNTI s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29175/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jantárová 1510/12, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 46 519 513

DEŇ ZÁPISU: 02.02.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. administratívne služby

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. vedenie účtovníctva

4. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Eva Huszthyová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jantárová 1510/12, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 10.06.1954, Deň vzniku funkcie: 02.02.2012

Meno a priezvisko: Liliana Wadelnour, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jantárová 1510/12, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 03.12.1983, Deň vzniku funkcie: 12.10.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov v mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Eva Huszthyová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jantárová 1510/12, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 10.06.1954

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Liliana Wadelnour, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jantárová 1510/12, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 03.12.1983

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1