Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008771

OBCHODNÉ MENO: 3H MOBIL s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13502/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moldavská cesta 28/A, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 36 216 402

DEŇ ZÁPISU: 20.09.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

3. finančný a operatívny leasing

4. opravy cestných motorových vozidiel

5. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva

6. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

7. požičiavanie a prenájom vozidiel, strojov a prístrojov, kancelárskych zariadení vrátane elektroniky, zariadení na spracovanie údajov

8. prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

10. správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu

11. reklamná činnosť

12. inžinierské činnosti a súvisiace technické poradenstvo

13. predaj minerálnych olejov

14. činnosť ekonomických a účtovných poradcov

15. spracovanie údajov

16. vedenie účtovníctva

17. faktoring a forfaiting

18. poskytovanie dátových služieb-internetová čitáreň

19. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov

20. projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

21. Opravy karosérií

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Marek Hrehor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Kope VIII 918/3, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 11.02.1965, Deň vzniku funkcie: 20.09.2002

Meno a priezvisko: Richard Adam Hrehor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikova trieda 288/15, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 11.07.1997, Deň vzniku funkcie: 29.12.2022

Meno a priezvisko: Ing. Filip Hrehor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Kope VIII 918/3, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 24.01.1994, Deň vzniku funkcie: 29.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ Ing. Marek Hrehor koná v mene spoločnosti samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Konatelia Ing. Filip Hrehor a Richard Adam Hrehor konajú v mene spoločnosti spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marek Hrehor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Kope VIII 918/3, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 11.02.1965

Výška vkladu: 25 560,000000 EUR, Rozsah splatenia: 25 560,000000 EUR

Obchodné meno/názov: H a H, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moldavská cesta 28, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , IČO 31 661 572

Výška vkladu: 14 080,000000 EUR, Rozsah splatenia: 14 080,000000 EUR

Obchodné meno/názov: 3H AUTO s.r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná trieda 76/D, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , IČO 36 207 241

Výška vkladu: 37 040,000000 EUR, Rozsah splatenia: 37 040,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  76 680,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  76 680,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.8.2002 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.11.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1