Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008773

OBCHODNÉ MENO: AGRODREV Dobšiná, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 9478/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyše mesta 1038, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 

IČO: 36 174 921

DEŇ ZÁPISU: 30.06.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba píliarska, stavebno-stolárska a tesárska

2. - stolárstvo, výroba prvkov pre montované stavby z dreva, výroba drevených obalov

3. - obchod a sprostredkovanie obchodu s drevom

4. - poľnohospodárska a lesnícka výroba

5. služby súvisiace s rastlinnou a živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb

6. demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu, pomocné stavebné práce

7. omietkárske práce

8. obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín

9. maliarske, natieračské a sklenárske práce

10. ostatné kompletačné a dokončovacie práce v rozsahu voľných živností

11. montáž sadrokartónu

12. výroba výrobkov z dreva v rozsahu voľných živností

13. výroba kovových konštrukcií a ich častí

14. výroba chladiarenských, veterných a klimatizačných zariadení

15. vedenie účtovníctva

16. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

17. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

18. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

19. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

20. medzinárodná nákladná cestná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Čuchranová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P.J.Šafárika 667, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 25.01.1980, Deň vzniku funkcie: 12.06.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Molčan, Bydlisko: Názov obce: Rejdová 171, PSČ: 049 26 , Dátum narodenia: 24.06.1978

Výška vkladu: 3 486,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 486,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Čuchranová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. J. Šafárika 667, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 25.01.1980

Výška vkladu: 3 486,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 486,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.6.1997 podľa § 105 a nasl. ust. zákona č. 513/91 Zb.

2. Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.1.1998 - spoločenská zmluva upravená podľa zák. 11/98 Zb.

3. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 48/2000 Nz 39/2000 zo dňa 7.2.2000.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1