Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008778

OBCHODNÉ MENO: AUTOSTYL, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11272/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Močarianska , Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 

IČO: 36 194 751

DEŇ ZÁPISU: 17.11.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom motorových vozidiel

2. preda, údržba a oprava motorových vozidiel

3. predaj dvojstopých motorových vozidiel

4. údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel

5. predaj pohonných hmôt

6. oprava karosérií

7. predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopých motorových vozidiel a autodoplnkov

8. predaj, údržba a oprava motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva

9. sprostredkovateľská činnosť

10. športové činnosti /prevádzkovanie športových zariadení, vrátane organizácií športových klubov/

11. pneuservis

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Kalman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 74, Názov obce: Vechec, PSČ: 094 12 , Dátum narodenia: 06.02.1961, Deň vzniku funkcie: 22.06.2015

Meno a priezvisko: Ing. Františka Štefanková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 230/5, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 12.08.1968, Deň vzniku funkcie: 22.06.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Kalman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 74, Názov obce: Vechec, PSČ: 094 12 , Dátum narodenia: 06.02.1961

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Františka Štefanková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 230/5, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 12.08.1968

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 278,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 278,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: AUTOQUARTZ, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 2, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , IČO 36 191 752

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice č. N 160/99, Nz 160/99 zo dňa 8.6.1999 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zákona č. 11/98 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1