Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R008765

OBCHODNÉ MENO: Lívia Ivaňáková s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55779/V

SÍDLO:  Názov obce: Ďurďošík 193, PSČ: 044 45 

IČO: 55 142 770

DEŇ ZÁPISU: 13.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Vedenie účtovníctva

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Dizajnérske činnosti

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

11. Administratívne služby

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

14. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

15. Kuriérske služby

16. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

17. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

18. Finančný lízing

19. Faktoring a forfaiting

20. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

21. Poskytovanie služieb osobného charakteru

22. Prevádzkovanie jaslí

23. Pravidelná kontrola detského ihriska

24. Fotografické služby

25. Čistiace a upratovacie služby

26. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

27. Výroba nápojov

28. Poskytovanie sociálnych služieb

29. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

30. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Lívia Ivaňáková, Bydlisko: Názov obce: Ďurďošík 193, PSČ: 044 45 , Dátum narodenia: 19.04.1986, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Lívia Ivaňáková, Bydlisko: Názov obce: Ďurďošík 193, PSČ: 044 45 , Dátum narodenia: 19.04.1986

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1