Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R008769

OBCHODNÉ MENO: OCHES PLUS s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55777/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Henckovce 94, Názov obce: Henckovce, PSČ: 049 23 

IČO: 55 145 779

DEŇ ZÁPISU: 13.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

4. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

5. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

6. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

12. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

13. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

14. Vedenie účtovníctva

15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

16. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

17. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

18. Prevádzkovanie výdajne stravy

19. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

20. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických

21. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ján Fafrák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Henckovce 50, Názov obce: Henckovce, PSČ: 049 23 , Dátum narodenia: 13.06.1984, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

Meno a priezvisko: Ján Fafrák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Henckovce 50, Názov obce: Henckovce, PSČ: 049 23 , Dátum narodenia: 01.02.1960, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Fafrák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Henckovce 50, Názov obce: Henckovce, PSČ: 049 23 , Dátum narodenia: 13.06.1984

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ján Fafrák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Henckovce 50, Názov obce: Henckovce, PSČ: 049 23 , Dátum narodenia: 01.02.1960

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1