Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R008758

OBCHODNÉ MENO: Assist-Car Service s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55788/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 1204/2, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 55 150 799

DEŇ ZÁPISU: 13.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Administratívne služby

4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Čistiace a upratovacie služby

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Faktoring a forfaiting

14. Kuriérske služby

15. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

16. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

17. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

18. Sťahovacie služby

19. Poskytovanie služieb osobného charakteru

20. Služby požičovní

21. Cestná asistenčná služba

22. Odstraňovanie prekážok v cestnej premávke, následkov dopravných nehôd a škodových udalosti vrátene ochranného pásma dialnic a ciest I., II. a III. triedy

23. Technické práce súvisiace s vyprosťovaním motorových vozidiel pomocou špeciálnych vozidiel

24. Vykonávanie doprovodov prepravy ťažkých a nadrozmerných nákladov okrem činností vykonávaných orgánmi polície

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Roman Retter, Bydlisko: Názov obce: Čakanovce 161, PSČ: 044 45 , Dátum narodenia: 18.06.1974, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

Meno a priezvisko: Róbert Retter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie L. Novomeského 1226/5, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 26.07.1997, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Roman Retter, Bydlisko: Názov obce: Čakanovce 161, PSČ: 044 45 , Dátum narodenia: 18.06.1974

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Róbert Retter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie L. Novomeského 1226/5, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 26.07.1997

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1