Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R008760

OBCHODNÉ MENO: Europe Trans Wood s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55776/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viničná dolná 104, Názov obce: Bara, PSČ: 076 32 

IČO: 55 145 833

DEŇ ZÁPISU: 13.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

2. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

3. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Donát Cseh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mártírok útja 36, Názov obce: Sátoraljaújhely, PSČ: 3980 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 12.02.1981, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Donát Cseh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mártírok útja 36, Názov obce: Sátoraljaújhely, PSČ: 3980 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 12.02.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1