Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R008759

OBCHODNÉ MENO: Dolmax s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55773/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 14/69, Názov obce: Valaliky, PSČ: 044 13 

IČO: 55 128 335

DEŇ ZÁPISU: 13.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Administratívne služby

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

13. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

14. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

15. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

17. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

18. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

19. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

20. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

21. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dávid Madáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 14/69, Názov obce: Valaliky, PSČ: 044 13 , Dátum narodenia: 13.04.1967, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dávid Madáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 14/69, Názov obce: Valaliky, PSČ: 044 13 , Dátum narodenia: 13.04.1967

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1