Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R008667

OBCHODNÉ MENO: COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 82/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrická 44, Názov obce: Žarnovica, PSČ: 966 81 

IČO: 00 169 030

DEŇ ZÁPISU: 19.07.1953

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností

2. - maloobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesova- ných živností

3. - pohostinská činnosť

4. - cestná nákladná doprava

5. - prevádzkovanie vlastnej ochrany - strážna služba - § 3 písm. a/, body 1, 3 a 4 zák. č. 379/97 Z.z. o SBS a podobných činnostiach

6. - reklamná a propagačná činnosť

7. - vydávanie periodických a neperiodických publikácii

8. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

9. mäsiarstvo a údenárstvo

10. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Tužinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 2010/10, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 02.12.1972, Deň vzniku funkcie: 04.04.2021

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Lýdia Bratková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 46/22, Názov obce: Nová Baňa, PSČ: 968 01 , Dátum narodenia: 01.01.1960, Deň vzniku funkcie: 06.04.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ábel Tužinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Š. Moysesa 442/66, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , Dátum narodenia: 30.07.1946, Deň vzniku funkcie: 04.04.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mária Jazvinská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kľakovská 881/18, Názov obce: Žarnovica, PSČ: 966 81 , Dátum narodenia: 15.10.1953, Deň vzniku funkcie: 04.04.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Daniel Koštenský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Š. Moysesa 421/45, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , Dátum narodenia: 06.11.1963, Deň vzniku funkcie: 04.04.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Eva Lacová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priehradka 394/15, Názov obce: Hliník nad Hronom, PSČ: 966 01 , Dátum narodenia: 30.11.1969, Deň vzniku funkcie: 04.04.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Helena Dodoková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničný rad 91/21, Názov obce: Nová Baňa, PSČ: 968 01 , Dátum narodenia: 02.12.1969, Deň vzniku funkcie: 04.04.2021

Spôsob konania v mene družstva: Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstvaentsvo sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva alebo predsedu a člena predstavenstva, alebo podpredsedu a člena presdtavenstva.

KONTROLNÁ KOMISIA

Funkcia: predseda kontrolnej komisie, Meno a priezvisko: Ján Babinec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudno nad Hronom 206, Názov obce: Rudno nad Hronom, PSČ: 966 51 , Dátum narodenia: 01.02.1948, Deň vzniku funkcie: 04.04.2021

Funkcia: podpredseda kontrolnej komisie, Meno a priezvisko: Anna Gáliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyhne 336, Názov obce: Vyhne, PSČ: 966 02 , Dátum narodenia: 19.06.1952, Deň vzniku funkcie: 06.04.2021

Meno a priezvisko: Helena Beňadiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trubín 16, Názov obce: Lovčica-Trubín, PSČ: 966 23 , Dátum narodenia: 17.05.1950, Deň vzniku funkcie: 04.04.2021

Meno a priezvisko: Jozef Tabernaus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 821/27, Názov obce: Žarnovica, PSČ: 966 81 , Dátum narodenia: 30.10.1939, Deň vzniku funkcie: 04.04.2021

Meno a priezvisko: Margita Volfová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 113/32, Názov obce: Nová Baňa, PSČ: 968 01 , Dátum narodenia: 21.05.1947, Deň vzniku funkcie: 04.04.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   205 960,680000 EUR

NEDELITEĽNÝ FOND:  2 592 445,060000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

  35,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo vzniklo 19.7.1953 uznesením ustav. valného zhromaždenia Stary spis: Dr 323 . Zhromaždenie delegátov konané dňa 25.3.1991 schváli- lo nové stanovy v zmysle zák. č. 176/91 Zb. o bytovom, výrobnom, spotrebnom a inom družstevníctve.

2. . Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zák. v súlade so spôsobom stanoveným zák.č. 42/92 Zb. Zhromaždením delegátov schválilo stanovy družstva dňa 27.7.1992 v zmysle zák.č. 513/91 Zb.

3. Zhromaždenie delegátov, konané dňa 25.3.1996 schválilo zmenu stanov družstva.

4. Na zhromaždení delegátov konanom dňa 17.3.1997 bola schválená zmena stanov.

5. . Zhromaždenie delegátov konané dňa 23.2.1998 schválilo zmenu stanov.

6. Zhromaždenie delegátov konané dňa 15.3.1999 schválilo zmenu stanov.

7. Uznesením zhromaždenia delegátov zo dňa 20.3.2000 bola schválená zmena stanov.

8. Zhromaždenie delegátov konané dňa 23.3.2001 schválilo zmenu stanov.

9. Zhromaždenie delegátov konané dňa 25.3.2002 schválilo zmenu stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.

10. Uznesením zhromaždenia delegátov zo dňa 24.3.2003 bola schválená zmena stanov a vyhotovené úplné znenie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1