Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R008686

OBCHODNÉ MENO: LEGES Recovery k.s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 604/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Urpínom 5, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 47 982 586

DEŇ ZÁPISU: 15.01.2015

PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. vykonávanie správcovskej činnosti v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení neskorších predpisov

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Faktoring a forfaiting

9. Administratívne služby

10. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. Vedenie účtovníctva

12. Počítačové služby

13. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: komplementári

Meno a priezvisko: Mgr. Ján Jagoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sásovská cesta 110, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , Dátum narodenia: 05.06.1987, Deň vzniku funkcie: 27.01.2017

Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Komorová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená ulica 4453/2c, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04 , Dátum narodenia: 17.04.1958, Deň vzniku funkcie: 04.09.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Mendrej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trieda SNP 1532/30, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 20.03.1992, Deň vzniku funkcie: 25.11.2021

Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: Komplementár je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Komplementári

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Mendrej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trieda SNP 1532/30, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 20.03.1992

Meno a priezvisko: Mgr. Ján Jagoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sásovská cesta 110, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , Dátum narodenia: 05.06.1987

Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Komorová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená ulica 4453/2c, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04 , Dátum narodenia: 17.04.1958

Komanditisti

Obchodné meno/názov: LEGES s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Urpínom 923/5, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , IČO 46 963 375

Výška vkladu:  250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   250,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   250,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1