Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R008707

OBCHODNÉ MENO: TORNSTAV s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19702/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 142/19, Názov obce: Tornaľa, PSČ: 982 01 

IČO: 46 044 787

DEŇ ZÁPISU: 22.02.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby

5. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Gabriel Szőke, Bydlisko: Názov obce: Číž 39, PSČ: 980 43 , Dátum narodenia: 26.05.1962, Deň vzniku funkcie: 22.02.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne bez obmedzenia takým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Gabriel Szőke, Bydlisko: Názov obce: Číž 39, PSČ: 980 43 , Dátum narodenia: 26.05.1962

Výška vkladu: 2 550,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 550,000000 EUR

Meno a priezvisko: Timea Szőkeová, Bydlisko: Názov obce: Číž 39, PSČ: 980 43 , Dátum narodenia: 17.04.1970

Výška vkladu: 2 450,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 450,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1