Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R008706

OBCHODNÉ MENO: STAF Automation, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3645/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostiviarska 4944/5, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 36 005 231

DEŇ ZÁPISU: 19.06.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

3. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

4. vedenie účtovníctva

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. prenájom hnuteľných vecí

10. výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

12. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

13. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

15. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

16. projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky

17. montáž, údržba a servis nevyhradených technických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Vladislav Peleščák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Suchým vrchom 14217/7, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 27.09.1963, Deň vzniku funkcie: 15.06.1999

Meno a priezvisko: Martin Dávid, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smreková 14589/44, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 18.11.1976, Deň vzniku funkcie: 07.06.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť, každý samostatne. Písomné konanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoloč- nosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vladislav Peleščák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Suchým vrchom 14217/7, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 27.09.1963

Výška vkladu: 7 471,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 471,000000 EUR

Meno a priezvisko: Martin Dávid, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smreková 14589/44, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 18.11.1976

Výška vkladu: 2 490,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 490,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 961,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 961,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.4.1996, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 9463

2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.8.1998 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 11/1998 Z.z.

3. . Na Valnom zhromaždení, konanom dňa 15.06.1999, bol schválený Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve.

4. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.06.2002, bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a vyhotovené jej úplné znenie.

5. . Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 29.5.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmuvy.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1