Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R008710

OBCHODNÉ MENO: Vladimír Baláž, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40383/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vansovej 533/1, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 

IČO: 53 525 477

DEŇ ZÁPISU: 06.01.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

8. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. Činnosť podriadeného finančného agenta v podregistri Poistenie alebo zaistenie

11. Činnosť podriadeného finančného agenta v podregistri Kapitálový trh

12. Činnosť podriadeného finančného agenta v podregistri Prijímanie vkladov

13. Činnosť podriadeného finančného agenta v podregistri Poskytovanie úverov

14. Činnosť podriadeného finančného agenta v podregistri Doplnkové dôchodkové sporenie

15. Činnosť podriadeného finančného agenta v podregistri Starobné dôchodkové sporenie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing Vladimír Baláž, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vansovej 533/1, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , Dátum narodenia: 13.06.1993, Deň vzniku funkcie: 06.01.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing Vladimír Baláž, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vansovej 533/1, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , Dátum narodenia: 13.06.1993

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1