Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R008712

OBCHODNÉ MENO: WAVO HORSES s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41275/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 147, Názov obce: Slovenská Ľupča, PSČ: 976 13 

IČO: 36 276 456

DEŇ ZÁPISU: 03.11.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Píliarske práce

2. poskytovanie služieb - ustajnenie koní

3. Spracovanie drevenej triesky, pilín, drevených a celulóznych materiálov a hmôt

4. výcvik a prenájom koní

5. Výroba palivového dreva a peliet

6. obchodná činnosť v odbore koní, potrieb pre kone a potrieb pre jazdenie na koňoch

7. skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov

8. upratovacie práce

9. faktoring a forfaiting

10. operatívny a finančný leasing

11. poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania

12. tvorba www stránok

13. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

14. vydavateľská činnosť, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače

15. grafické práce

16. činnosť organizačného a ekonomického poradenstva

17. marketing, prieskum trhu a verejnej mienky

18. automatizované spracovanie dát

19. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

20. vedenie účtovníctva

21. reklamná a propagačná činnosť

22. prenájom všetkých strojov, zariadení a dopravných prostriedkov

23. prekladateľské a tlmočnícke služby s výnimkou činností pre súdne účely

24. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál

25. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

26. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína piva a destilátov

27. organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti

28. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

29. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

30. obstarávateľské služby spojené so správou a prenájmom nehnuteľností

31. baliace činnosti

32. výroba kŕmnych zmesí

33. služby a poradenstvo súvisiace s rastlinnou výrobou

34. služby a poradenstvo súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb

35. poskytovanie služieb súvisiacich s rastlinnou a živočíšnou výrobou - okrem veterinárnych služieb v rozsahu voľnej živnosti

36. nákup a odbyt rastlinných výrobkov

37. laboratórne rozbory obilnín, strukovín, olejnín, krmív, mlynárskych výrobkov

38. veľkoobchod s obilím, osivom a strukovinami, olejnín a krmív

39. laboratórna chemická analýza krmív

40. poradenská a konzultačná činnosť v rámci poľnohospodárskej prvovýroby v rozsahu voľnej živnosti

41. poradenská a konzultačná činnosť pri zavádzaní systémov manažérstva kvality podľa medzinárodných noriem ISO

42. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

43. výskum, výroba a predaj prísad pre potravinársku výrobu

44. obchodná činnosť s komponentmi, minerálnymi kŕmnymi prísadami, premixami a poľnohospodárskymi produktmi rastlinnej výroby

45. nákup a predaj živých zvierat

46. zavádzanie a zabezpečovanie progresívnych technológií do poľnohospodárskej a potravinárskej výroby v rozsahu voľnej živnosti

47. nákup, predaj strojov a technologických zariadení pre poľnohospodársku a potravinársku výrobu

48. podnikateľské poradentsvo v oblasti obchodu, služieb a poľnohospodárstva

49. nákup poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov a ich predaj

50. nákup a predaj osív, poľnohospodárskych strojov a hnojív

51. výroba kompostu

52. rastlinná výroba

53. živočíšna výroba

54. rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výrobou

55. iné výkony (služby) súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Smorádek, Bydlisko: Názov obce: Tureň 548, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 18.04.1973, Deň vzniku funkcie: 03.11.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tak, že k obchodnému menu pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Smorádek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tureň 548, Názov obce: Tureň, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 18.04.1973

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1