Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R008703

OBCHODNÉ MENO: SKI LIFT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3986/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka 10, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 36 014 575

DEŇ ZÁPISU: 04.12.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

3. - prevádzka lyžiarskych vlekov

4. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

5. - reklamná a propagačná činnosť

6. - organizovanie kultúrnych podujatí

7. - prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku

8. - prevádzkovanie zasnežovacích zariadení

9. - osobná doprava nespĺňajúca podmienky taxislužby

10. - preprava batožiny snežnou technikou

11. - servis športového náradia v rozsahu voľnej živnosti

12. - organizovanie športových podujatí

13. - poskytovanie služieb motoristom - umývanie áut

14. - poskytovanie informačných služieb v oblasti turistiky

15. - prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi

16. údržba a čistenie cestných komunikácií a terénov strojnými mechanizmami

17. prípravné práce k realizácii stavby

18. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

19. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

20. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta vodiča najviac 8 miest na sedenie

21. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

22. prevádzkovanie športových zariadení

23. prevádzkovanie lanovej dráhy

24. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

25. výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - učiteľ lyžovania I. kvalifikačného stupňa

26. športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Slavomír Hatina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý Vŕšok 141, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 06.01.1975, Deň vzniku funkcie: 15.05.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať menom spoločnosti a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konateľ spoločnosti samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Mgr. Rastislav Paďha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štiavnické Bane 45, Názov obce: Štiavnické Bane, PSČ: 969 81 , Dátum narodenia: 08.04.1968, Deň vzniku funkcie: 10.11.2015

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: BIATEC GROUP a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ventúrska 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , IČO 35 764 961

Výška vkladu: 1 357 125,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 357 125,000000 EUR

Meno a priezvisko: Branislav Hatina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ventúrska 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 26.09.1973

Výška vkladu:  228 690,000000 EUR, Rozsah splatenia:  228 690,000000 EUR

Obchodné meno/názov: MB INVESTMENT s.r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Plážou 18, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , IČO 36 655 023

Výška vkladu:  140 910,000000 EUR, Rozsah splatenia:  140 910,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 726 725,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 726 725,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.11.1996 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 10312

2. . Valné zhromaždenie, konané dňa 9.12.1996, schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

3. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.5.1998 bol schválený Dodatok č. 2, ktorým bola upravená spolo- čenská zmluva v zmysle zák. č. 11/1998 Z.z.

4. . Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 6.12.1999 bol schválený Dodatok č. 3 a dňa 20.12.1999 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.

5. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.5.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 5.

6. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 9.9.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a bolo vyhotovené jej úplné znenie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1