Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R008696

OBCHODNÉ MENO: PROFI centrum, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 9551/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. T. Sytnianskeho 1179/6, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01 

IČO: 36 628 867

DEŇ ZÁPISU: 17.08.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia

2. - projektovanie elektrických zariadení do 1000 V

3. - revízie elektroinštalácií a bleskozvodov

4. - montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

5. - opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť

6. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

7. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

8. - poradenská činnosť v oblasti elektrických, elektronických zariadení, výpočtovej techniky a telekomunikácií

9. - počítačová grafika a kresličské práce

10. - servis a inštalácie mechanických častí zariadení výpočtovej techniky a kancelárskych strojov

11. - nákladná cestná doprava vozidlami do hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

12. - osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča

13. - zemné, výkopové a búracie práce

14. - prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľnej živnosti

15. - maliarske a natieračské práce

16. - vyžínanie trávy

17. - terénne úpravy a ošetrovanie ozelenených plôch

18. - prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení

19. - prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov

20. - prenájom nehnuteľností

21. - upratovacie služby

22. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov

23. - vedenie účtovníctva

24. - spracovanie údajov

25. - kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích

26. - reklamná činnosť

27. - usporadúvanie kurzov, seminárov, školení, prednášok, diskoték, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

28. - prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

29. - organizovanie voľného času detí a dospelých

30. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

31. - predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál

32. - predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov, piva, vína a destilátov

33. - ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností

34. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

35. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

36. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

37. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

38. prenájom hnuteľných vecí

39. správa bytového a nebytového fondu

40. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu

41. výroba elektrických svietidiel

42. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

43. prevádzkovanie technickej služby - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízie a oprava zabezpečovacích systémov a poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Rudolf Mihalčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná Huta 1851/22A, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01 , Dátum narodenia: 07.03.1973, Deň vzniku funkcie: 17.08.2004

Meno a priezvisko: Janka Mihalčíková, Bydlisko: Názov obce: Ilija 14, PSČ: 969 03 , Dátum narodenia: 19.10.1974, Deň vzniku funkcie: 17.08.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Na konanie v mene spoločnosti je oprávnený konateľ, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Rudolf Mihalčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná Huta 1851/22A, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01 , Dátum narodenia: 07.03.1973

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

Meno a priezvisko: Janka Mihalčíková, Bydlisko: Názov obce: Ilija 14, PSČ: 969 03 , Dátum narodenia: 19.10.1974

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1