Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R008695

OBCHODNÉ MENO: OMEGA 3 s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12418/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vršacká 9, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04 

IČO: 36 712 205

DEŇ ZÁPISU: 15.12.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. administratívne práce

4. vydávanie periodických a neperiodických publikácií

5. reklamná, inzertná a propagačná činnosť

6. prieskum trhu a verejnej mienky

7. organizovanie a usporiadavanie seminárov, školení a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti

8. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti

9. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkovej služby - upratovacie práce

10. podnikateľské a ekonomické poradenstvo

11. sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti

12. prekladateľské a tlmočnícke služby v jazyku: anglickom a nemeckom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Peter Krajči, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vršacká 9, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04 , Dátum narodenia: 18.07.1972, Deň vzniku funkcie: 12.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná navonok za spoločnosť samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr Peter Krajči, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vršacká 9, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04 , Dátum narodenia: 18.07.1972

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1