Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R008699

OBCHODNÉ MENO: RJM s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23584/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná 36, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 46 989 650

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

2. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

3. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)

4. Prevádzkovanie výdajne stravy

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Vedenie účtovníctva

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Radoslav Maruniak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zadarská ulica 14945/5, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 27.11.1973, Deň vzniku funkcie: 19.01.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Ak je konateľov viac, je oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Radoslav Maruniak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zadarská ulica 14945/5, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 27.11.1973

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1