Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R008690

OBCHODNÉ MENO: Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13840/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Francisciho 74, Názov obce: Hnúšťa, PSČ: 981 01 

IČO: 43 794 408

DEŇ ZÁPISU: 06.11.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poradenská činnosť pri spracovaní projektov pre štrukturálne zdroje Európskej únie vrátane kohézneho fondu Európskej únie

2. spracovanie ekonomických projektov pre štrukturálne zdroje Európskej únie vrátane kohézneho fondu Európskej únie

3. kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom žinosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností

4. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej žinosti

5. prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom

6. upratovacie práce

7. prenájom hnuteľných vecí

8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Porubiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Daxnerova 754/22, Názov obce: Kokava nad Rimavicou, PSČ: 985 05 , Dátum narodenia: 23.04.1971, Deň vzniku funkcie: 06.11.2007

Meno a priezvisko: Ing. Oľga Maciaková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 908, Názov obce: Hnúšťa, PSČ: 981 01 , Dátum narodenia: 13.01.1965, Deň vzniku funkcie: 27.04.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne. Podpisovať za spoločnosť v celom rozsahu musia tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Mesto Hnúšťa, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Francisciho 74, Názov obce: Hnúšťa, PSČ: 981 01 , IČO 00 318 744

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Bagačka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1.mája 625/35, Názov obce: Hnúšťa, PSČ: 981 01 , Dátum narodenia: 15.05.1963, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Meno a priezvisko: Michal Macháček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klokočova 735/37, Názov obce: Hnúšťa, PSČ: 981 01 , Dátum narodenia: 22.06.1982, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Viktor Brádňanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1.mája 639/7, Názov obce: Hnúšťa, PSČ: 981 01 , Dátum narodenia: 06.06.1994, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Moncoľová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežie Rimavy 446/10, Názov obce: Hnúšťa, PSČ: 981 01 , Dátum narodenia: 22.04.1972, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Marián Petrok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klokočova 732/3, Názov obce: Hnúšťa, PSČ: 981 01 , Dátum narodenia: 04.11.1973, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1