Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R008683

OBCHODNÉ MENO: jirku s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42465/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pieninská 6430/15, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 

IČO: 54 225 019

DEŇ ZÁPISU: 15.11.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Dizajnérske činnosti

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bc. Martin Jirku, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pieninská 6430/15, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , Dátum narodenia: 20.11.1985, Deň vzniku funkcie: 15.11.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Martin Jirku, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pieninská 6430/15, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , Dátum narodenia: 20.11.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1