Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R008687

OBCHODNÉ MENO: LEKI, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4878/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zimná 14183/1, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 

IČO: 36 024 856

DEŇ ZÁPISU: 15.10.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku

2. - šírenie reklamy

3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti

4. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

5. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

6. - výroba hotových jedál a nápojov

7. - pohostinská činnosť

8. - vydávanie periodických a neperiodických publikácií

9. - prenájom priemyselného a spotrebného tovaru

10. - organizačno technické zabezpečenie kurzov, školení a seminárov

11. - reklamná a propagačná činnosť

12. - prieskum trhu a verejnej mienky

13. - fotografické služby

14. - predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

15. - predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Maroš Lekeš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zimná 14183/1, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 09.12.1973, Deň vzniku funkcie: 15.10.1997

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Maroš Lekeš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zimná 14183/1, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 09.12.1973

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.8.1997 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11364

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1