Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R008688

OBCHODNÉ MENO: M O N T A N A, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3266/S

SÍDLO:  Názov obce: Špania Dolina 102, PSČ: 974 01 

IČO: 31 643 442

DEŇ ZÁPISU: 23.01.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

3. - sprostredkovanie obchodu

4. - vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb

5. - činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby

6. - činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby

7. - ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností

8. - prevádzkovanie cestovnej agentúry

9. organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti

10. organizovanie divadelných, hudobných, speváckych, tanečných, maliarskych, sochárskych festivalov a sympózií, vrátane organizovania výstav v rozsahu voľnej živnosti

11. organizovanie tenisových, futbalových, volejbalových, hokejových, šachových, lyžiarskych, bežeckých, cyklistických a modelárskych súťaží v rozsahu voľnej živnosti

12. organizovanie akcií pri príležitosti osláv dňa detí, jubileí, výročné oslavy a cirkevné oslavy v rozsahu voľnej živnosti

13. organizovanie seminárov, školení, tanečných zábav, hudobných večerov v rozsahu voľnej živnosti

14. reklamná a propagačná činnosť

15. sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry, športu, školstva a enviromentalistiky

16. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )

17. správa bytového a nebytového fondu

18. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu

19. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

20. činnosť informačných kancelárií

21. výroba suvenírov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Milan Vigaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špania Dolina 134, Názov obce: Špania Dolina, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 05.08.1974, Deň vzniku funkcie: 04.08.2003

Meno a priezvisko: Milan Vigaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špania Dolina 134, Názov obce: Špania Dolina, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 19.01.2002, Deň vzniku funkcie: 24.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Mgr. Beata Vigašová, Bydlisko: Názov obce: Špania Dolina 134, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 07.05.1974, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu pripojí svoj podpis s dodatkom ozačujúcim prokúru.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Vigaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špania Dolina 134, Názov obce: Špania Dolina, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 05.08.1974

Výška vkladu: 36 922,000000 EUR, Rozsah splatenia: 36 922,000000 EUR

Meno a priezvisko: Milan Vigaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špania Dolina 134, Názov obce: Špania Dolina, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 19.01.2002

Výška vkladu: 17 040,000000 EUR, Rozsah splatenia: 17 040,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ema Vigašová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špania Dolina 134, Názov obce: Špania Dolina, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 08.04.2004

Výška vkladu: 17 040,000000 EUR, Rozsah splatenia: 17 040,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  71 002,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  71 002,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.11.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. . Stary spis: S.r.o. 8543

2. Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 19.4.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

3. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia Valného zhromaž- denia zo dňa 25.06.1998, a Dodatku č. 2 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.

4. . Valné zhromaždenie dňa 9.12.1999 schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.

5. Zapisujú sa zmeny podľa rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 4.8.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1