Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R008681

OBCHODNÉ MENO: HANYX s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29452/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 30, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 03 

IČO: 50 225 731

DEŇ ZÁPISU: 15.03.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sťahovacie služby

4. Reklamné a marketingové služby

5. Administratívne služby

6. Čistiace a upratovacie služby

7. Prieskum trhu a verejnej mienky

8. Kuriérske služby

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Peter Hanes, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 30, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 03 , Dátum narodenia: 22.08.1980, Deň vzniku funkcie: 15.03.2016

Meno a priezvisko: Miroslava Hanesová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Ladislava Novomeského 1470/30, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 03 , Dátum narodenia: 04.03.1985, Deň vzniku funkcie: 01.12.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Ak je konateľov viac, je oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Hanes, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 30, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 03 , Dátum narodenia: 22.08.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1